Основною ціллю Асоціації будівельних підприємств є підтримка будівельної галузі в Сумському регіоні, створення висококласного продукту для всіх споживачів товарів і послуг будівельного комплексу, забезпечення добросовісної конкуренції на будівельному ринку.

Асоціація ставить перед собою такі задачі та види діяльності:

- узагальнення досвіду професійної діяльності членів Асоціації;

- організація і проведення ділових зустрічей на яких виступають, діляться і обмінюються досвідом учасники Асоціації;

- створення банку даних підрядників, субпідрядників, постачальників та інших суб'єктів підприємницької діяльності, послуги яких можуть бути затребувані членами Асоціації;

- підготовка оглядів і прогнозів розвитку будівельного ринку та надання цієї інформації членам Асоціації та зацікавленим сторонам;

- пропаганда прогресивних форм, методів праці та управління, проведення кон'юнктурних досліджень, розробка обґрунтованих рекомендацій по їх ефективному застосуванню в практичній діяльності членів Асоціації та зацікавлених сторін;

- участь в міських, регіональних соціально-економічних програмах в галузі будівництва та будівельної індустрії;

- взаємодія з аналогічними Асоціаціями України і зарубіжних країн, участь у вітчизняних і міжнародних виставках, ярмарках, семінарах, конференціях і будь-яких маркетингових заходах. Сприяння у встановленні ділових зв'язків з партнерами всередині країни і за кордоном;

- юридична, консультативна та інформаційна підтримка діяльності членів Асоціації;

- врегулювання суперечок, що виникають між організаціями - членами Асоціації;

- розробка типових документів і рекомендацій, що стосуються взаємовідносин між членами Асоціації;

- співпраця з депутатами місцевих представницьких органів та Верховної ради України в розробці і прийнятті нормативних актів, що регулюють діяльність будівельного комплексу, у відстоюванні інтересів будівельників, зацікавлених сторін, привернення уваги до проблем будівельного комплексу, пошук спільних шляхів їх вирішення;

- співпраця із засобами масової інформації;

- участь в організації професійної підготовки працівників будівельного комплексу, проведення курсів підвищення кваліфікації для фахівців будівельної індустрії, співпраця з науково-дослідними інститутами і міськими вузами в проведенні науково-практичних конференцій, вивчення і впровадження передового досвіду будівництва;

- залучення нових учасників через адресний звернення до юридичних осіб будівельного комплексу, а також через рекламну діяльність Асоціації;

- просування послуг учасників Асоціації на ринку, участь у тендерах з підтримкою і рекомендацією Асоціації, в виставках, ярмарках, семінарах;

- будь-які інші дії, що не суперечать законодавству України.